Betere arbeidsomstandigheden en betere lonen.

 • een salarisverhoging van ongeveer 10% (basissalaris en 'aanwezigheidsdienst');
 • basisloon van 3112,92 euro bruto (1ste jaar), dat elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd en jaarlijks wordt verhoogd (tot maximum 3761,92 euro bruto aan het einde van de opleiding, als die zeven jaar duurt);
 • beloning van 110% van het basissalaris voor overwerk;
 • beloning van 125% van het basissalaris voor nachtdiensten;
 • 150% van het dagloon voor weekends en feestdagen;
 • vast tarief van 50 euro per periode van 12 uur voor extra dienst tussen 8 uur 's morgens en 8 uur 's avonds;
 • 20 wettelijke vakantiedagen plus 10 feestdagen, met de mogelijkheid om ten minste 10 ononderbroken vakantiedagen op te nemen;
 • naleving van de werktijden, de maandelijkse planning wordt ten minste vier weken vóór het begin van de maand aan aso's meegedeeld;
 • onkostenvergoeding van 100 euro voor reis-, telefoon- en informaticakosten;
 • kosten voor wetenschappelijke activiteiten vergoed in overleg met de promotor.

Betere sociale bescherming, met onder meer:

 • bescherming voor vrouwen tijdens zwangerschap: vanaf 26 weken zwangerschap mag de aso geen diensten meer verrichten tussen 20.00 en 8.00 u., niet meer worden blootgesteld aan ioniserende straling en niet meer deelnemen aan MUG-interventies - wie zwanger is, mag ook niet meer dan 12 uur na elkaar werken;
 • recht op palliatief verlof;
 • gegarandeerd loon vanaf 1 maand arbeidsongeschiktheid;

Toezicht op de werk- en rusttijden

Een essentieel onderdeel van de overeenkomst is de registratie van de werk- en rusttijden. De overheden zullen een onafhankelijke derde partij aanwijzen, die eventuele niet-naleving van de afspraken kan vaststellen met het oog op bemiddeling en, indien nodig, interventie van de bevoegde inspectiediensten.

De nieuwe overeenkomst treedt in werking vanaf het academiejaar 2021-2022 en zal binnen de twee jaar geëvalueerd worden.

Toch is het werk ook nog niet af. De Nationaal Paritaire Commissie voor Artsen en Ziekenhuizen zet zijn werkzaamheden voort.

Nog te realiseren:

 • een verbetering van pensioenrechten van alle ASO's;
 • het vinden van financiële prikkels voor medische disciplines met een tekort aan kandidaten;
 • het blijven verbeteren en harmoniseren van de arbeidsomstandigheden;
 • de opname van aso's in de samenstelling van het Nationaal Paritaire Commissie.

Verdere onderhandelingen lopen nog

Ondertussen wordt nog verder onderhandeld over het sociaal statuut: de RIZIV-premie voor ASO’s. Een belangrijke mogelijke verdere tegemoetkoming zou een verhoging zijn van deze premie.  Een bediendestatuut voor aso's blijkt onbetaalbaar. Omdat de meest aso's later als arts toch zelfstandige worden, zijn ze het meest gebaat bij een pensioenopbouw.

Anderzijds stellen we vast dat aso's tevreden moeten zijn met een uurloon dat iets lager uitvalt dan dat van de haio's. Een hoger loonbarema was voor de ziekenhuizen onhaalbaar.

Bron: Artsenkrant (20/05/2021)

Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

Hogere rente? Zo laat u de cash van uw vennootschap extra renderen!

Dankzij de gestegen rente is het interessant om cash binnen de vennootschap te beleggen. Uiteraard zonder uw strategie op lange termijn uit het oog te verliezen.

De ingrediënten van een unieke werkplek

In 2022 werd Bank Van Breda verkozen tot beste werkplek. Hoe creëert u een werkomgeving waarin alle medewerkers het beste van zichzelf willen geven? De ingrediënten van dit recept worden toegelicht in ‘Medewerkers aan zet’.

Hervormde investeringsaftrek: What’s in it for you?

De federale regering heeft onlangs een akkoord bereikt over de hervorming van de investeringsaftrek. Wat betekent dit voor u als KMO? Een overzicht!

Lees meer updates