Belastingvermeerdering vermijden?

De belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen stijgt van 6,75% in boekjaar 2023 naar 9% in boekjaar 2024. Deze kost is fiscaal niet aftrekbaar. Wilt u deze belastingvermeerdering vermijden? Betaal dan tijdig én voldoende vooraf.

De voorafbetalingen geven recht op een vermindering van de belastingvermeerdering in functie van het tijdstip van de voorafbetaling. Hoe vroeger in het boekjaar vooraf betaald wordt, hoe hoger het verminderingspercentage.

Onderstaande tabel toont de uiterste betaaldata met bijbehorende belastingvoordelen, gegeven dat uw boekjaar eindigt op 31 december.
De eenmalige voorafbetaling is de voorafbetaling die in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal nodig is om de sanctie van de vermeerdering te vermijden.

Uiterste betaaldatum Belastingvoordeel Eenmalige voorafbetaling
10 april 2024 (VA1) 12% 75% x belasting
10 juli 2024 (VA2) 10% 90% x belasting
10 oktober 2024 (VA3) 8% 112.5% x belasting
20 december 2024 (VA4) 6% 150% x belasting

 

 

Start tijdig

Een voorbeeld met enkele concrete cijfers toon aan hoe belangrijk het is om tijdig de voorafbetalingen te doen.

 

Voorbeeld

Uw geschatte belasting voor boekjaar 2024 bedraagt 200 000 euro. Doet u geen voorafbetaling, dan bedraagt de belastingvermeerdering 9% en dus 18 000 euro.

Wilt u deze belastingvermeerdering vermijden? Stort dan voor 10 april 75% van de geschatte belasting. Dit betekent dus 150 000 euro. Deze betaling geeft recht op een vermindering van 18 000 euro (12% van 150 000 euro.) Dit doet de vermeerdering bijgevolg volledig teniet.

Wacht u echter tot 20 december, dan moet u maar liefst 150% van uw geschatte belasting betalen om de vermeerdering te vermijden. Dit betekent een substantiële voorafbetaling van 300 000 euro.

 

 

Een lening aangaan voor uw voorafbetaling?

Lenen voor een voorafbetaling biedt verschillende voordelen. Zo moet u zelf niet denken aan het tijdig uitvoeren van de voorafbetaling, de bank stort dit op het correcte tijdstip rechtstreeks aan de FOD Financiën om zo de vermeerdering te voorkomen.

Verder is de interest die u betaalt op de voorafbetalingslening minder duur dan de boete die u moet betalen indien u niet vooraf betaalt (9%). Deze interesten zijn fiscaal aftrekbaar, dit in tegenstelling tot de boete.

Ten slotte hoeft u geen eigen middelen aan te wenden, behoudt u uw liquiditeitspositie en kan u de lening gespreid over 1 jaar terug betalen.

 

Nog vragen?

Neem contact op met uw account manager of stel hier uw vraag.

Laura Smets
Laura Smets
Kredietanalist

Blog

Geld geleend aan uw vennootschap? Deze rente mag u aanrekenen!

Heeft u als aandeelhouder of vennoot geld ter beschikking gesteld aan de vennootschap, dan mag u op deze lening intresten of rente aanrekenen. Toch zijn er enkele regels. U ontdekt ze hier.

Van academische verdieping naar bedrijfsvernieuwing: een persoonlijk perspectief

‘Ik liet de academische wereld achter me na het afronden van mijn doctoraat en koos voluit voor Bank Van Breda.'

Lees meer updates