Waarom stijgt de rente?

Om de inflatie terug te dringen verhoogt de Europese Centrale Bank (ECB) progressief de beleidsrente. Het doel hiervan is simpel: investeringen en consumptie uitgaven doen dalen. De omgekeerde beweging van wat er na de bankencrisis werd gedaan via rentedalingen.

De inflatie in november 2022 bedroeg ongeveer 10%. Het is dus logisch te verwachten dat de rentestijgingen zullen aanhouden de komende maanden, met als doel de renteomgeving te normaliseren op lange termijn. De doelstelling van de ECB is de inflatie eind 2024 en in de loop van 2025 terug te brengen tot 2%.

De impact op obligaties

Wat is de impact van een rentestijging op bestaande obligaties*? Obligatiehouders tekenen in voor een bepaald kapitaal en een vooraf beloofde rente die zij verwerven op eindvervaldag. Indien zij in tussentijd een obligatie willen te gelde maken, dan heeft het rentepeil een invloed op de tussentijdse waarde van die obligatie. Als de rente stijgt, zoals vandaag het geval is, zullen nieuwe uitgegeven obligaties een hogere rente uitkeren dan de obligaties die vandaag reeds in portefeuille zitten, waardoor deze bestaande minder aantrekkelijk worden.

Crisis na crisis komt de sterkte van onze gespreide beleggingsvisie naar boven.

Eveline Keller
Specialist vermogensbegeleiding Bank Van Breda

De impact op uw beleggingsportefeuille met focus op kapitaalbescherming

Bij Bank van Breda stellen we samen met onze klanten een beleggingsportefeuille samen die bestaat uit een cashbuffer, beleggingen met focus op 100% kapitaalbescherming en beleggingen met focus op het behalen van rendement. Samen zoeken we, ongeacht de marktomstandigheden of de geopolitieke situatie, de ideale mix van deze drie componenten. Een mix die aansluit bij uw doelstellingen, risicoprofiel en uw persoonlijke én professionele situatie.

Vasthouden aan die gekozen strategie is gemakkelijk als alles goed gaat. Moeilijk om in woelige tijden vast te houden aan deze strategie en langetermijnvisie. Maar het blijft wel de juiste keuze. Een strategie dient namelijk om die moeilijke momenten of onverwachte zaken op te vangen.

Crisis na crisis komt de sterkte van onze gespreide beleggingsvisie bestaande uit deze 3 basiscomponenten naar boven. Ook nu blijkt dit weer het geval. We blijven dan ook al jarenlang aan de individuele sterkte van elke component vasthouden.

 

De beleggingsportefeuille met focus op kapitaalbescherming heeft volgende eigenschappen:

  • Écht kapitaalvast
  • Geen tussentijdse waardeschommelingen
  • Rendementsverwachting: gewaarborgd rendement (+ opwaarts potentieel door een winstdeelname)
  • Mogelijkheid om op bepaalde momenten cash vrij te maken

Dankzij de keuze voor deze beleggingsformules met 100% kapitaalsgarantie, eerder dan een obligatieportefeuille, vermijden wij de dagelijkse negatieve schommelingen in de waardering bij stijgende rentes. Deze klanten kunnen de turbulenties op de obligatiemarkt aan zich laten voorbijgaan.

Elke component heeft z’n doel

We gebruiken elke component in onze gespreide portefeuillevisie volgens zijn eigenschap. Elke component doet waarvoor hij moet dienen.

  • Cashbuffer: indekking tegen (on-)verwachte uitgaven op korte en middellange termijn
  • Beleggingsportefeuille met focus op kapitaalbescherming
  • Beleggingsportefeuille met focus op behalen van rendement

Conclusie: de marktcontext maakt niet uit!

We laten ons niet van slag brengen. Ook onze klanten doen dat duidelijk niet. Dat zagen we opnieuw in 2022. Ze blijven rustig bij de evolutie van hun beleggingsportefeuille. Zij kennen gemoedsrust. Zij weten als geen ander dat we samen focussen op de lange termijn en ons niet laten leiden door macro-economische of geopolitieke onzekerheid die er altijd wel ergens is.

Laat u begeleiden bij uw beleggingsstrategie

We helpen u graag het hoofd koel te houden in onzekere tijden!

*Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs uitgegeven door een bedrijf of de staat om zijn operaties te financieren. Door een obligatie te kopen, leen je geld aan de uitgever. In ruil voor de terbeschikkingstelling van je geld, krijg je op regelmatige tijdstippen een rentevergoeding, de 'coupon'.

Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

Geld geleend aan uw vennootschap? Deze rente mag u aanrekenen!

Heeft u als aandeelhouder of vennoot geld ter beschikking gesteld aan de vennootschap, dan mag u op deze lening intresten of rente aanrekenen. Toch zijn er enkele regels. U ontdekt ze hier.

Van academische verdieping naar bedrijfsvernieuwing: een persoonlijk perspectief

‘Ik liet de academische wereld achter me na het afronden van mijn doctoraat en koos voluit voor Bank Van Breda.'

Lees meer updates