De voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kan een KMO-vennootschap tot een bedrag van 100.000 euro winst aanspraak maken op een tarief van 20% in de vennootschapsbelasting.

Zo mag de vennootschap geen financiële vennootschap zijn. Een financiële vennootschap is een vennootschap waarvan de beleggingswaarde van de aandelen die ze bezit hoger is dan de helft van het gestorte kapitaal, de belaste reserves en de geboekte meerwaarden van de vennootschap, ruwweg het eigen vermogen van de vennootschap.

Aandelenparticipaties van 75% of meer worden hierbij niet in rekening gebracht. Te grote aandelenbeleggingen, ook beleggingen in fondsen kunnen het verlies van het KMO-tarief met zich meebrengen.

Dochtervennootschappen kunnen meestal niet genieten van dit KMO-tarief. De moedervennootschap (de holding) die aandeelhouder is van de dochtervennootschap kan dat vaak wel.

Of deze 50%-grens overschreden wordt, wordt bekeken aan het einde van het boekjaar. Er wordt gekeken naar de aanschafwaarde van de beleggingen t.o.v. het eigen vermogen van de vennootschap.

Een voorbeeld ter illustratie

Uw vennootschap, die in aanmerking komt voor het KMO-tarief, heeft op 01/07/2018 deelbewijzen van een DBI-bevek aangekocht voor een totaal bedrag van 200.000 euro. Vandaag is de waarde van deze deelbewijzen 266.000 euro. Laten we aannemen dat dit ook de waarde is op 31/12/22, afsluitdatum boekjaar. Het eigen vermogen op 31/12/2022 zal 450.000 euro zijn. Er is dus geen verlies van het verlaagd tarief aangezien 200.000 euro, de aanschafwaarde, lager is dan 50% van 450.000 euro.

De aandachtspunten

  • Beslist u om een dividend of een liquidatiereserve uit te keren in 2023, dan zal dit tot gevolg hebben dat uw eigen vermogen 31/12/2022 daalt met dit bedrag. Stel dat de vennootschap een liquidatiereserve kan uitkeren in 2023 van 60.000 euro en op de algemene vergadering wordt hiertoe beslist, dan zal het eigen vermogen eind 2022 niet 450.000 euro maar 390.000 euro zijn. Het verlaagd tarief zou dan wel verloren kunnen gaan.
  • Nadert u de 50% grens , kijk dan na of het mogelijk is om een eventuele herwaarderingsmeerwaarde te boeken op bv. een gebouw. Zo verhoogt u mogelijk de 50% grens van uw vennootschap.
  • Of het al dan niet kunnen genieten van dit verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van belang is voor uw vennootschap, kunnen wij samen met u bekijken.

Een voorbeeld ter illustratie

Aanschafwaarde belegging in DBI-bevek ad 600.000 euro en de vennootschap heeft een eigen vermogen van 700.000 euro einde boekjaar en een winst van meer dan 100.000 euro.

Aandachtspunt

Er is 250.000 euro te veel belegd om te kunnen genieten van het KMO-tarief. Deze 250.000 euro zorgt ervoor dat er 5.000 euro meer vennootschapsbelasting betaald moet worden. Deze 250.000 euro moet dus 5.000 euro netto extra opbrengen ten opzichte van een belegging die GEEN impact heeft op het KMO-tarief (termijnrekening, spaarrekening, TAK 26 bijvoorbeeld). Deze 250.000 euro moet dus 2% netto extra opbrengen.
Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

‘Patiënten hebben veranderende behoeften. Dus leggen ook wij als apotheker onze lat hoger. Ze stimuleren onze creativiteit en zin voor innovatie.’

Virginie Marcelis heeft sinds vijf jaar haar apotheek. Meer dan ooit zijn apothekers een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg. Creatief denken en innovatie zijn bijgevolg een must!

Successieplanning met een artsenvennootschap wordt eenvoudiger

Johan Boes, expert bij Van Breda Advisory, legt uit hoe de successieplanning van artsenvennootschappen in elkaar zit na de hervormingen.

‘Enkel boeken verkopen is vandaag niet meer genoeg. Stad Leest groeide uit tot een mix van een cultuurcentrum, een winkel en een fijne ontmoetingsplek.’

Ondernemer Wouter Cajot is zaakvoerder van ‘Stad Leest’, de mooiste boekhandel van Antwerpen. De zaak groeide intussen uit tot een mix van cultuurcentrum, winkel en ontmoetingsplek.

Lees meer updates