Na de coronapandemie kwam de oorlog in Oekraïne. Sindsdien swingen de grondstof- en energieprijzen de pan uit. De financiële markten worden bijgevolg steeds volatieler. De gevolgen van de klimaatopwarming vormen bovendien een steeds grotere bedreiging. Het lijkt bijna onmogelijk om ons in die omstandigheden geen zorgen te maken over de toekomst …

Eveline Keller: ‘Absoluut. Het is dan ook volkomen normaal om in onzekere tijden in eerste instantie emotioneel te reageren. U vraagt zich misschien af of het nog de moeite loont om te blijven beleggen en in hoeverre u op financieel vlak wel op koers zult blijven. Maak u geen zorgen. Met een goed gepland persoonlijk financieel traject en een strategie op lange termijn kunt u uw vermogen blijven opbouwen om financieel onafhankelijk te worden en dit uiteindelijk ook te blijven.’

Een aanpak op maat

Eveline Keller: ‘U bouwt tijdens uw loopbaan een roerend en onroerend vermogen op. Dit vermogen vormt ook na uw loopbaan een houvast om uw levensstandaard te behouden. Maar hoe organiseert u dit vermogen? Een duidelijke strategie is een absolute must in dit verhaal. We bekijken samen uw huidige situatie en uw toekomstplannen. Op basis hiervan bepalen we een plan van aanpak. Uw persoonlijk financieel traject. We steunen hiervoor op drie pijlers:

Overzicht: We bekijken samen uw vermogen. Wat hebt u op dit moment? Wat hebt u na uw loopbaan nodig om financieel onafhankelijk te blijven?

Strategie: Hoe vinden we in uw beleggingsportefeuille het juiste evenwicht tussen beschikbaarheid van gelden, bescherming en rendement? Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw geld beschikbaar is wanneer u het nodig hebt én dat u toch nog rendement behaalt?

Opvolging: We volgen uw vermogen nauwgezet op. Zijn uw doelstellingen nog steeds dezelfde? Is uw situatie niet veranderd? We houden uw totaalplaatje nauwlettend in het oog.

Spreiden is alles

Eveline Keller: ‘Vooral in tijden van crisis wil iedereen die belegt maximale bescherming tegen kapitaalverlies, maximale beschikbaarheid van gelden en indien mogelijk nog een beetje rendement.

Eén product kan deze drie zaken niet combineren. Elke component apart heeft echter zijn meerwaarde. We blijven dan ook al jarenlang aan de individuele sterkte van elke component vasthouden. Vandaar dat we een beleggingsportefeuille samenstellen die bestaat uit een cashbuffer, beleggingen met focus op kapitaalbescherming en beleggingen met focus op het behalen van rendement.

Samen zoeken we, ongeacht de marktomstandigheden of de geopolitieke situatie, de ideale mix van deze drie componenten. Een mix die aansluit bij uw doelstellingen, risicoprofiel en uw persoonlijke én professionele situatie.’

3 componenten NL

  • Cashbuffer

Eveline Keller: ‘Een cashbuffer is essentieel, zeker vandaag. Dit is uw buffer voor (on)verwachte kosten. U beschikt meteen over dit geld om te doen wat u wil en wat nodig is. Hoe groot zou deze cashbuffer dan moeten zijn? Dat is uiteraard heel persoonlijk. Wij adviseren om hiervoor zes keer het bedrag opzij te houden dat u maandelijks nodig hebt om in uw behoeften te voorzien. Reken daarbij ook de grote uitgaven die u voor de komende jaren gepland hebt.

Dit is telkens een cruciale oefening in gesprekken. Eens de ideale buffer is bepaald, blijft het steeds zinvol om het teveel aan cash te beleggen. Enkel zo brengt uw geld op en kan u tegengewicht bieden voor de afnemende koopkracht.

We houden hierbij ook rekening met opnamemogelijkheden of vervaldagen van uw beleggingen. Teveel cash aanhouden is dan ook niet nodig.

  • Bescherming

Eveline Keller: ‘Vooral in onzekere tijden komt de meerwaarde van uw beleggingen met focus op kapitaalbescherming tot uiting. Dit kapitaal is namelijk niet onderhevig aan beursschommelingen. Het kapitaal en een minimum aan rendement zijn gegarandeerd.

Deze component biedt bescherming en zekerheid en kan tegengewicht bieden voor de huidige inflatiedruk.

  • Rendement

Eveline Keller: ‘Op lange termijn kunnen dynamische beleggingen een hoger rendement opleveren dan beleggingen met focus op kapitaalbescherming. Maar in ruil voor een potentieel hoger rendement aanvaardt u een hoger risico. Deze beleggingen zijn namelijk wel onderhevig aan schommelingen op de financiële markten en kunnen in tijden van crisis rake klappen krijgen. De langetermijnfocus blijft hier essentieel. U vult deze component best op met gelden die u niet meteen nodig hebt.

De drie componenten samen zorgen ervoor dat de drie behoeftes toch worden ingevuld: maximale beschikbaarheid van gelden, maximale focus op kapitaalbescherming én focus op het behalen van rendement. Ze zorgen voor ondersteuning van het totaalrendement van uw beleggingsportefeuille.

De kracht van systematisch beleggen

Een maandelijks bedrag naar uw spaarrekening overschrijven, brengt zo goed als niets op. Als uw ideale cashbuffer bereikt is, heeft het weinig meerwaarde om uw maandelijkse overschot vanuit uw inkomen ook cash aan te houden. Wat als u datzelfde bedrag op precies hetzelfde ritme belegt via een beleggingsplan?

Eveline Keller: ‘De kans op rendement wordt sowieso een pak groter. Rationeel gezien is dit beter dan wachten op ‘het juiste moment’ omdat de toekomst onzeker is. Door planmatig te beleggen, verlaagt u het risico om op het verkeerde moment te beginnen met beleggen. U belegt op basis van uw persoonlijke strategie en niet op basis van de trends of ‘het product van de maand’. Bovendien ontwikkelt u op deze manier een spaardiscipline. En u kapitaliseert uw rendement. Het rendement van de belegging brengt op zijn beurt ook nog eens rendement op. Hoe vroeger u hiermee begint, hoe sterker uw vermogen zal groeien.’

Aude-Line Berrahou
Aude-Line Berrahou

Blog

Geld geleend aan uw vennootschap? Deze rente mag u aanrekenen!

Heeft u als aandeelhouder of vennoot geld ter beschikking gesteld aan de vennootschap, dan mag u op deze lening intresten of rente aanrekenen. Toch zijn er enkele regels. U ontdekt ze hier.

Van academische verdieping naar bedrijfsvernieuwing: een persoonlijk perspectief

‘Ik liet de academische wereld achter me na het afronden van mijn doctoraat en koos voluit voor Bank Van Breda.'

Lees meer updates