Op welke vlakken heeft de digitalisering een positieve impact?

+ De beschikbaarheid van de medische dossiers blijkt een grote vooruitgang. Ook op vlak van samenwerking met de collega’s speelt digitalisering een positieve rol.

- Digitalisering brengt meer administratie met zich mee.

Kristiaan Deckers: ‘Als ik voor mezelf spreek, dan ervaar ik geen gigantische toevloed op administratief vlak. Ik merk wel dat we dankzij het digitaliseren van bepaalde processen meer administratie kunnen verwerken op een kortere tijd. Het digitaliseren van de administratie zorgt ontegensprekelijk voor een andere én betere praktijkvoering. Het gemak waarmee we nu informatie ad hoc ter beschikking hebben, is zo’n vooruitgang. Tot enkele jaren geleden moesten we hiervoor onze praktijkruimte verlaten om dan doorheen het ziekenhuis de weg te vinden naar de afdeling in kwestie om de resultaten van bijvoorbeeld een bepaalde radiografie op te vragen. Nu hebben we die resultaten na één druk op de knop. Net als de situatie en gegevens van een bepaalde casus uit het verleden oproepen. Even zoeken op een digitale databank en ik krijg meteen de evidence-based gegevens. Op dat vlak betekent de digitalisatie alleen maar vooruitgang.

Er is voor mij maar één grote bron van frustratie. Ontwikkelaars van electronische patiëntendossiers zijn super in hun vak. Daar twijfel ik niet aan. Maar helaas wordt nog te weinig rekening gehouden met de daadwerkelijke gebruiker. Wat heeft een arts nu exact nodig? Hoe kan een arts geholpen worden in zijn dagdagelijkse praktijk? Hier valt wél nog veel winst op te maken. De user-friendliness roept nog steeds soms vragen op. Zeker nu zo’n massa aan data op ons afkomt, is het belangrijk om de efficiëntie van het gebruik nog meer op punt te zetten.

Isabelle François: ‘Co-creatie is in dit verhaal zo belangrijk. De vertaalslag tussen technologie, IT en de klinische ervaring is een must. En dit al tijdens de respectievelijke opleidingen. Als we in Health House laatstejaarsstudenten geneeskunde rondleiden, dan sta ik steeds weer versteld van hun beperkte kennis over nieuwe technologieën. Hun opleiding speelt daar duidelijk nog niet voldoende op in. Artsen met enkele jaren ervaring staan op dat vlak vaak een pak verder. Omdat ze vanuit de praktijk de voordelen van die nieuwe technologieën ervaren. Of omdat ze in de loop van hun carrière bijscholingen volgen. Ik pleit er echt voor om die geneeskundige opleidingen met een loep te bekijken en na te gaan hoe je die nieuwe wereld kan integreren in de opleiding.’

Kristiaan Deckers: ‘Maar dan vooral op inhoudelijk vlak. Wat kan je met deze nieuwe tools doen in specifieke situaties om de kwaliteit van de zorg te garanderen? Onbekend maakt onbemind. Het zit het vertrouwen in die nieuwe technologieën in de weg. Groeit dat vertrouwen, dan zullen ze ook gemakkelijker meegaan in de golf van digitalisering.’

Wat beschouwt u als de grootste digitale uitdaging binnen de gezondheidszorg?

- Niet elke patiënt kan volgen in de digitale vooruitgang
- Het verliezen van de connectie met de patiënt

Niet elke patiënt kan volgen in de digitale vooruitgang

Kristiaan Deckers: ‘Het is inderdaad zo dat niet iedereen digitaal geletterd is. Het begint vaak al aan de inkom van het ziekenhuis. Het lukt echt niet iedereen om zijn identiteitskaart op de juiste manier in te brengen om dan het briefje te ontvangen met de route naar de juiste afdeling. Mensen die in een bepaald ziekteproces zitten, zoals dementie bijvoorbeeld, zijn niet eens in staat om zich van digitale technieken te bedienen. Tijdens de covidpandemie werd het gebrek aan digitale geletterdheid extra duidelijk. We hebben allemaal een covidsafe ticket. Ik durf niet te zeggen hoeveel mensen nog met een afgedrukte versie op restaurant of de luchthaven verschijnen. Dit is zeker een issue. We moeten daar zeker op toezien en rekening mee blijven houden.’

Isabelle François: ‘Het is zo belangrijk om inclusief te werken als je nieuwe technologieën ontwikkelt. De Koning Boudewijnstichting heeft ‘8 guiding principles for caring technology’ opgesteld. Digitale geletterdheid neemt een cruciale plaats in. Terecht. Het vraagt een enorme inspanning om iedereen mee te krijgen.’

Het verliezen van de connectie met de patiënt

Kristiaan Deckers: ‘Ik vind dit persoonlijk niet bedreigend. De e-health apps en de toepassingen die ons toelaten om de patiënt thuis te monitoren en op te volgen, zie ik als een aanvulling. Ze zullen nooit de fysieke arts-patiënt interactie vervangen. Heel wat zaken blijven onmogelijk op afstand. Als iemand met een knieprobleem bij me komt, dan wil ik de knie kunnen voelen en vastnemen. Zoiets zal nooit digitaal lukken. Elk behandelingsproces zal momenten behouden waarop fysieke interactie noodzakelijk is.’

Isabelle François: ‘Digitalisering kan er ook voor zorgen dat er net meer tijd vrijkomt voor de patiënt. Het kan mensen ook dichter bij elkaar brengen. Als arts moet je vooral bedachtzaam blijven dat je vooral met mensen werkt en dat dat ook zo moet blijven.’

Kristiaan Deckers: ‘Maar dat risico wordt niet door digitalisatie bepaald. Het heeft ook hier weer te maken met good clinical practice. Je job gewoon goed doen en aandacht hebben voor je patiënten. Inderdaad, met mensen bezig zijn en niet enkel met het resultaat van een biochemisch onderzoek.’


De meerwaarde van digitalisatie. Ook voor u!

Meer mobiliteit en productiviteit

- Papierwerk vervangen door digitale oplossingen

 - Minder afhankelijk van vaste posten met dossiers en computers

- Alle nodige info binnen handbereik

- Afspraken en patiëntendossiers on the go raadplegen

Grotere betrokkenheid bij patiënten

- Meer tijd voor wat echt telt: de patiënten

Vlottere communicatie en samenwerking

- Verschillende afdelingen meer met elkaar verbonden

- Gemakkelijker onderling informatie uitwisselen

Kleinere foutmarge

- Minder kans op menselijke fouten

- Minder kans op foute informatie doorgeven aan collega’s

Minder chaos en stress

- Papieren geraken niet meer verloren

- Meer overzicht in de administratie

Makkelijk beheer en beveiliging door IT

- Mobiele apparaten worden door IT aangekocht en geconfigureerd

- Meer controle over de beveiliging van de apparaten

Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

Geld geleend aan uw vennootschap? Deze rente mag u aanrekenen!

Heeft u als aandeelhouder of vennoot geld ter beschikking gesteld aan de vennootschap, dan mag u op deze lening intresten of rente aanrekenen. Toch zijn er enkele regels. U ontdekt ze hier.

Van academische verdieping naar bedrijfsvernieuwing: een persoonlijk perspectief

‘Ik liet de academische wereld achter me na het afronden van mijn doctoraat en koos voluit voor Bank Van Breda.'

Lees meer updates