Wat is een rekening courant?

 Een rekening courant geeft de onderlinge schulden of tegoeden weer tussen de aandeelhouders/vennoten en de vennootschap. Heeft u als zaakvoerder of vennoot een lening gegeven aan uw eigen vennootschap, dan hebben we het over een rekening courant passief (credit). Heeft u als zaakvoerder of vennoot geld van uw vennootschap ontleend, dan is er sprake van een rekening courant actief (debet).  

 

 

Wat zijn de beperkingen?

Om misbruik te voorkomen, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de interesten voor de vennootschap op twee manieren beperkt.

1. Herkwalificatie als dividend
Het rekening courant-tegoed aan het einde van het boekjaar mag niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar.

Als dit rekening courant-tegoed toch deze grens overschrijdt, dan worden de interesten die betrekking hebben op het gedeelte dat die grens overschrijdt, geherkwalificeerd als dividend. Op dividenden betaalt u steeds 30% roerende voorheffing. Dat is ook zoals u normaal gezien bij een dividenduitkering de VVPR-bis regeling kunt toepassen (15% roerende voorheffing). Bovendien zijn dividenduitkeringen ook niet fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap, interesten daarentegen wel. Bij een herkwalificatie van interest naar dividend zal de winst van de vennootschap én bijgevolg de vennootschapsbelasting stijgen. 


2. Marktconforme rente 
De interest op leningen aan vennootschappen is slechts aftrekbaar als deze marktconform is. Sinds 2020 dient u voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd rekening te houden met de door de Nationale Bank van België (NBB) bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen van minder dan 1.000.000 euro met variabel tarief en initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële instellingen.

Om de rente te bepalen, neemt u het tarief van november van het voorafgaande jaar, verhoogd met 2,50%. 

Volgens de regelgeving bedraagt voor 2024 de marktconforme rente 8,02% (2,50% + 5,52%). Dat is een aanzienlijke verhoging t.o.v. vorig jaar. Toen bedroeg de marktconforme rente 5,70% (2,50% + 3,2%).  

 

Dure lening voor de vennootschap

Worden de interesten niet geherkwalificeerd, dan houdt u als natuurlijk persoon netto 5,614% (8,02% x 0,70) over.  

Voordat u al uw privégelden wenst te ontlenen aan uw eigen vennootschap, willen we u er toch op wijzen dat dit voor uw vennootschap een zeer dure lening is! 

 

We rekenen even uit...

Stel: Uw vennootschap heeft een eigen vermogen van 500.000 euro en heeft van u 100.000 ontleend. Netto ontvangt u dan een rente van 5.614 euro 

Keert de vennootschap deze som van 100.000 euro aan u uit, dan dient het deze rente niet te betalen en maakt de vennootschap bijgevolg 8.020 euro meer winst. Na het betalen van de vennootschapsbelasting (25%) betekent dit 6.015 euro bijkomende winst na belastingen. Kan uw vennootschap dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing, dan ontvangt u netto 5.113 euro extra. Werkt u via het systeem van liquidatiereserves, dan houdt u na 5 jaar netto 5.195 euro over.  

Wat betekent dit concreet? U ontvangt ongeveer 500 euro meer rente via uw rekening courant op 100.000 euro. 

 

 

Beleggen via de vennootschap of privé?

Ook in dit verhaal is het goed om even na te gaan wat op basis van uw beleggersprofiel interessanter is: beleggen via de vennootschap of toch maar beter privé?  

Onderschrijft u privé een termijnrekening aan 3% rente, dan houdt u 2,1% netto over. In uw vennootschap zal deze 3% aan 25% belast worden en blijft er dus 2,25% over. Om deze rente naar u privé over te hevelen dient u echter nog ongeveer 15% bijkomend te betalen waardoor u privé netto 1,91% ontvangt. 

U kan vandaag voor uw vennootschap kiezen voor een DBI-Bevek aangezien de meerwaarden en dividenden grotendeels vrijgesteld zijn van belasting voor uw vennootschap. U kiest dan voor een belegging die 100% in aandelen belegt. Kan uw vennootschap gebruik maken van het verlaagd tarief van 20% op de eerste 100.000 euro winst van uw vennootschap, dan mag uw vennootschap maximaal 50% van de waarde van het eigen vermogen van uw vennootschap beleggen in fondsen. 

Tenslotte is het wel opletten als de gelden voor uw vennootschap ‘overtollig’ zijn, dus niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Indien u de gelden in de vennootschap op een termijnrekening plaatst die minder dan de helft aan rente oplevert dan wat de vennootschap aan u betaalt, zou de fiscus dit toch wel eens met argusogen kunnen bekijken. 

 

Heeft u nog vragen?

Vragen of twijfels? De experten van Van Breda Advisory staan voor u klaar. 

 

 

Johan Boes
Johan Boes
Expert Van Breda Advisory

Blog

Van plan om vastgoed te onttrekken uit uw vennootschap? Het laatste standpunt van VLABEL biedt nieuwe perspectieven!

Vastgoed overhevelen naar privé voor € 50? Dat kan vanaf nu dankzij de regelwijziging van de Vlaamse Belastingsdienst. Dit is eerder een uitzondering dan de regel. Ontdek of u in anamerking komt.

Vlot en veilig betalen op vakantie? 5 concrete tips!

De zomervakantie staat voor de deur en u pakt binnenkort weer de valiezen in om even heerlijk te gaan ontspannen. Maar hoe zorgt u dat u vlot en veilig betaalt in het buitenland? Hier onze 5 tips!

ECB verlaagt rente voor het eerst in vijf jaar. Wat betekent dit voor u?

Een éérste voorzichtige renteknip van 25 basispunten in 5 jaar door de ECB is een feit. Wat betekent dit voor u?

Lees meer updates