Een gezonde onderneming maakt jaarlijks winst. Deze winst kan elk jaar opnieuw uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Een mogelijkheid die fiscaal gezien niet meteen de meest interessante is. Wat is dan een fiscaalvriendelijkere optie? In plaats van de winst uit te keren aan de aandeelhouders tegen 30% roerende voorheffing, kan de vennootschap deze winst ook reserveren als een ‘liquidatiereserve’. De vennootschap betaalt dan naast de vennootschapsbelasting onmiddellijk een bijkomende belasting van 10% op deze reserve. Na een wachttijd van vijf jaar kan u tegen 5% roerende voorheffing de aangelegde liquidatiereserve uit de vennootschap halen en naar uw privé uitkeren. Wilt u deze reserve voor die vijf jaar uit uw vennootschap halen, dan betaalt u bijkomend 20% roerende voorheffing. Geduld loont dus zonder twijfel in dit verhaal. Hoe langer je kan wachten, hoe lager de belastingdruk.

 

Wat bij stopzetting van de vennootschap?

Van plan om de vennootschap stop te zetten? Dan hoef je bij uitkering van de liquidatiereserves geen roerende voorheffing meer te betalen. Je hoeft ook dan geen rekening meer te houden met de wachtperiode van vijf jaar.

Mag een vennootschap die zal ophouden te bestaan nog liquidatiereserves aanleggen? De vennootschap kan namelijk in het laatste boekjaar nog winst maken. Vennootschappen in vereffening kunnen inderdaad in principe nog liquidatiereserves aanleggen. Maar dit kan niet meer voor de winsten van het jaar waarin de vereffening wordt gesloten. Het aanleggen van liquidatiereserves is dus ten laatste mogelijk in het boekjaar voor het jaar van de vereffening.

Dit kan eventueel opgevangen worden door de ontbinding en vereffening van de vennootschap te laten verlopen via twee aktes. Zo creëer je een boekjaar van ontbinding en een boekjaar van sluiting. In het boekjaar van ontbinding kan je dan nog een liquidatiereserve aanleggen die je in het boekjaar van sluiting kan uitkeren. In het boekjaar van sluiting kan dit niet meer. Let wel: ook hier moet een specifieke chronologie en correcte volgorde van gebeurentissen gerespecteerd worden. Laat u hierbij zeker bijstaan door experten ter zake.

 

Het risico op ‘fiscaal misbruik’

Bij ontbinding van de vennootschap kunnen er dus nog liquidatiereserves worden uitgekeerd, ook al wordt de professionele activiteit zo goed als stopgezet. De lijn met fiscaal misbruik is in de ogen van onze belastingadministratie dan flinterdun. Want je hoeft geen roerende voorheffing meer te betalen en ook de wachtperiode van vijf jaar is dan niet meer van tel. Dit zou aanzien kunnen worden als belastingontwijking.

Het is net daarom belangrijk om te kunnen aantonen dat de vennootschap niet ontbonden wordt omwille van fiscale redenen. Net na de vereffening van de vennootschap en het ontvangen van de liquidatiesreserves een nieuwe vennootschap oprichten met gelijkaardige activiteiten schept uiteraard alleen maar argwaan en is bijgevolg geen goed idee!

 

U verdient meer expertise

Onze experten staan voor u ter beschikking. Maak hier een afspraak voor begeleiding op maat.

 

 

Valéry Dehoux
Valéry Dehoux
Expert Van Breda Advisory

Blog

Van plan om vastgoed te onttrekken uit uw vennootschap? Het laatste standpunt van VLABEL biedt nieuwe perspectieven!

Vastgoed overhevelen naar privé voor € 50? Dat kan vanaf nu dankzij de regelwijziging van de Vlaamse Belastingsdienst. Dit is eerder een uitzondering dan de regel. Ontdek of u in aanmerking komt.

Vlot en veilig betalen op vakantie? 5 concrete tips!

De zomervakantie staat voor de deur en u pakt binnenkort weer de valiezen in om even heerlijk te gaan ontspannen. Maar hoe zorgt u dat u vlot en veilig betaalt in het buitenland? Hier onze 5 tips!

ECB verlaagt rente voor het eerst in vijf jaar. Wat betekent dit voor u?

Een éérste voorzichtige renteknip van 25 basispunten in 5 jaar door de ECB is een feit. Wat betekent dit voor u?

Lees meer updates