We bevinden ons opnieuw in een omgeving met heel wat bedreigingen. Uw flexibiliteit, veerkracht en doortastend ondernemerschap van de voorbije jaren geven vertrouwen dat u ook deze nieuwe uitdagingen succesvol zal aanpakken.

Dirk Wouters
Voorzitter van het directiecomité Bank Van Breda

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft naast verschrikkelijke gevolgen op humanitair vlak ook een grote impact op de wereldeconomie en de financiële markten.

Zelfs wanneer u als ondernemer of vrij beroep geen handel drijft met de betrokken landen, kunnen de indirecte gevolgen een aanzienlijke impact hebben op uw activiteit: grondstof- en energieprijzen die door het dak gaan, bevoorradingsproblemen, inflatie die uw kosten de hoogte in jaagt, …

We bevinden ons opnieuw in een omgeving met heel wat bedreigingen. De flexibiliteit, de veerkracht en het doortastend ondernemerschap van onze klanten gedurende de voorbije jaren geven evenwel veel vertrouwen dat u ook deze nieuwe uitdagingen succesvol zal aanpakken.

Als gespecialiseerde bank willen we u hier graag bij ondersteunen met advies, met gepaste kredietformules, en met veilig betalingsverkeer in een omgeving van toegenomen cyberrisico’s.

Als vermogenspartner blijft het onze eerste prioriteit om het vermogen dat u ons toevertrouwt te laten beheren als een goede huisvader, en om een veilige haven te zijn voor uw deposito’s die we omzetten in kredieten aan andere ondernemers en vrije beroepen.

In een periode van lage rente en hoge inflatie wordt het opbouwen en beschermen van uw vermogen nog uitdagender. Hoe onzekerder de omgeving, des te belangrijker om vast te houden aan de uitgestippelde strategie en des te groter het belang van spreiding. Spreiding tussen uw professioneel en uw privé vermogen, tussen uw vastgoed en financiële beleggingen, en spreiding binnen uw beleggingsportefeuille.

In deze uitdagende context blijft Bank Van Breda graag uw klankbord. Neem gerust contact op met uw account manager of expert.

Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

‘Patiënten hebben veranderende behoeften. Dus leggen ook wij als apotheker onze lat hoger. Ze stimuleren onze creativiteit en zin voor innovatie.’

Virginie Marcelis heeft sinds vijf jaar haar apotheek. Meer dan ooit zijn apothekers een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg. Creatief denken en innovatie zijn bijgevolg een must!

Successieplanning met een artsenvennootschap wordt eenvoudiger

Johan Boes, expert bij Van Breda Advisory, legt uit hoe de successieplanning van artsenvennootschappen in elkaar zit na de hervormingen.

‘Enkel boeken verkopen is vandaag niet meer genoeg. Stad Leest groeide uit tot een mix van een cultuurcentrum, een winkel en een fijne ontmoetingsplek.’

Ondernemer Wouter Cajot is zaakvoerder van ‘Stad Leest’, de mooiste boekhandel van Antwerpen. De zaak groeide intussen uit tot een mix van cultuurcentrum, winkel en ontmoetingsplek.

Lees meer updates