De renovatieverplichting is een bijkomend aandachtspunt naast het asbestattest dat sinds 23 november 2022 in bepaalde situaties verplicht voorgelegd moet worden bij de overdracht van vastgoed.

Wanneer is een gebouw ‘energieverslindend’?

In de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 werd opgenomen dat tegen 2050 alle residentiële gebouwen in Vlaanderen dienen te beschikken over een EPC-label A. Dit klinkt misschien nog als een ‘ver van ons bed show’, maar de huidige renovatieverplichting is een eerste en bovendien verplichte tussenstap naar dit einddoel.

Dit houdt concreet in dat nieuwe eigenaars van residentiële gebouwen met een EPC-label E of F verplicht worden om binnen de 5 jaar vanaf het verlijden van de authentieke akte het onroerend goed grondig energetisch te renoveren tot minimum EPC-label D. Dit zal men moeten bewijzen aan de hand van een nieuw EPC-attest.

Zie hieronder illustratief de verschillende tussenstappen om de doelstelling van 2050 te halen.

Voor welke overdrachten geldt de renovatieverplichting?

De renovatieplicht geldt bij elke notariële overdracht van volle eigendom. Zo geldt de renovatieplicht bijvoorbeeld bij een aankoop, ruil, afstand-deling, schenking, inbreng in de huwgemeenschap van een woning, alsook bij vestiging en overdracht van een recht van opstal of erfpacht (Niet bij een verlenging hiervan).

Daarnaast moet het dus gaan om een overdacht in volle eigendom, waardoor de inbreng, aankoop of schenking van enkel de naakte eigendom of het vruchtgebruik van residentieel vastgoed niet onderworpen zal zijn aan de renovatieplicht.

Wordt daarentegen een (deel van het) gebouw overgedragen ten gevolge van een erfenis of een uitonverdeeldheidtreding tussen natuurlijke personen waarbij minstens één van hen de hoofdverblijfplaats daar behoudt (bv. ingeval van echtscheiding of einde wettelijke samenwoning) dan geldt er geen renovatieplicht. Bij een latere verkoop geldt dit uiteraard wel.

Wat als u geen tijdige renovatie uitvoert?

Behaalt u het vereiste energielabel niet op tijd, dan kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 tot 200.000 euro. Er zal dan ook een nieuwe termijn opgelegd worden waarbinnen het vereiste energielabel behaald moet worden.

Bijkomend renovatiebudget & premies

Houd er dus rekening mee dat u vanaf nu in bepaalde gevallen verplicht zal worden om renovatiewerken uit te voeren. U calculeert dus ook best een renovatiebudget in indien het om een ‘energieverslindende’ woning gaat.

Het EPC-attest is hierbij een handig hulpmiddel. In het EPC-attest zelf wordt namelijk aangegeven hoe u stelstelmatig naar een beter EPC-label kan evolueren. Lees en interpreteer het EPC-attest van de woning dus goed en maak ook handig gebruik van de verschillende maatregelen (i.e. premies) die voorzien werden om u financieel te steunen bij deze renovatie.

Thomas De Bruin
Thomas De Bruin
Expert Van Breda Advisory

Blog

‘Patiënten hebben veranderende behoeften. Dus leggen ook wij als apotheker onze lat hoger. Ze stimuleren onze creativiteit en zin voor innovatie.’

Virginie Marcelis heeft sinds vijf jaar haar apotheek. Meer dan ooit zijn apothekers een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg. Creatief denken en innovatie zijn bijgevolg een must!

Successieplanning met een artsenvennootschap wordt eenvoudiger

Johan Boes, expert bij Van Breda Advisory, legt uit hoe de successieplanning van artsenvennootschappen in elkaar zit na de hervormingen.

‘Enkel boeken verkopen is vandaag niet meer genoeg. Stad Leest groeide uit tot een mix van een cultuurcentrum, een winkel en een fijne ontmoetingsplek.’

Ondernemer Wouter Cajot is zaakvoerder van ‘Stad Leest’, de mooiste boekhandel van Antwerpen. De zaak groeide intussen uit tot een mix van cultuurcentrum, winkel en ontmoetingsplek.

Lees meer updates