Elektronisch of papier?

U kunt sinds 10 mei 2023 uw belastingaangifte 2022 invullen.

Let op, als u elk jaar uw belastingaangifte elektronisch indient via de website www.taxonweb.be, ontvangt u geen papieren aangifteformulier meer.

Wie nog een papieren versie gebruikt, zou het formulier al eind mei moeten hebben ontvangen. Als dat niet zo is, neemt u beter even contact op met de FOD Financiën.

Uiterste indiendatum

U heeft tot 15 juli de tijd om de aangifte op de website www.taxonweb.be in te vullen. Als u een papieren versie verkiest, moet de belastingdienst uw aangifte ten laatste op 30 juni ontvangen. U geniet daarentegen een langere indieningstermijn tot 18 oktober voor zogenaamde ‘complexe’ aangiftes, namelijk als u zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten heeft. Ongeacht of u een mandataris (boekhouder) heeft of niet, de deadline is dezelfde.

Gendergelijkheid

Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont en u doet een gezamenlijke aangifte, dan zal het voortaan van uw leeftijd afhangen of u uw inkomsten in de linkerkolom aangeeft. Vroeger vulde de man automatisch zijn inkomsten in de linkerkolom in en de vrouw in de rechterkolom. Maar vanaf nu geeft de oudste van de twee partners zijn inkomsten links aan.

Installatie van een laadpaal

U geniet een korting van 45% op de installatiekosten van een laadpaal.

Het bedrag waarop deze belastingvermindering van toepassing is, ligt hoger dan het jaar ervoor: maximum € 1750 voor de inkomsten 2022.

Verhoogde inbreng van uitgaven voor kinderopvang

Het maximumbedrag per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar waarop een belastingvermindering van 45% van toepassing is, wordt verhoogd tot € 14,40 voor de inkomsten 2022.

Terugbetaling van de energiepremie

Let op, in sommige gevallen neemt de overheid terug wat ze u gegeven heeft. Naar aanleiding van de energiecrisis kregen sommige huishoudens een premie: € 122 voor elektriciteit en € 270 voor gas.

Heeft u een hoof inkomen, dan zal de overheid deze premie gedeeltelijk terugvorderen via een belastingverhoging. Het deel dat de overheid recupereert, wordt als volgt berekend: energiepremie x gemiddeld belastingtarief x 1,5.

Wat is een hoog inkomen? 62.000 euro voor een aangifte als alleenstaande en 125.000 euro voor gemeenschappelijke aangiftes. Dit bedrag wordt verhoogd met 3700 euro per kind ten laste of 1850 euro als het belastingvoordeel voor een kind ten laste onder de ouders wordt verdeeld. 

Dividenden

Als u in 2022 dividenden heeft ontvangen, kunt u een bedrag van 800 euro (maximumbedrag) aangeven onder de codes 1437/2437 om de ingehouden roerende voorheffing van 30% terug te winnen. U kunt op die manier elk tot 240 euro belasting recupereren.

Thomas De Bruin
Thomas De Bruin
Expert Van Breda Advisory

Blog

Van plan om vastgoed te onttrekken uit uw vennootschap? Het laatste standpunt van VLABEL biedt nieuwe perspectieven!

Vastgoed overhevelen naar privé voor € 50? Dat kan vanaf nu dankzij de regelwijziging van de Vlaamse Belastingsdienst. Dit is eerder een uitzondering dan de regel. Ontdek of u in anamerking komt.

Vlot en veilig betalen op vakantie? 5 concrete tips!

De zomervakantie staat voor de deur en u pakt binnenkort weer de valiezen in om even heerlijk te gaan ontspannen. Maar hoe zorgt u dat u vlot en veilig betaalt in het buitenland? Hier onze 5 tips!

ECB verlaagt rente voor het eerst in vijf jaar. Wat betekent dit voor u?

Een éérste voorzichtige renteknip van 25 basispunten in 5 jaar door de ECB is een feit. Wat betekent dit voor u?

Lees meer updates