1. Betaalt u nog inkomstenbelasting in België na uw verhuis?

Rijksinwoner van België of niet? Dat is het aanknopingspunt voor de personenbelasting.

Inwoners van België betalen belastingen op hun wereldwijde vermogen, dus ook op potentieel buitenlandse inkomsten.

De fiscus hanteert twee vermoedens van Belgisch rijksinwonerschap:

  • U heeft uw woonplaats in België:

U bent ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister.

  • U heeft uw zetel van fortuin in België:

U beheert uw vermogen in feite vanuit België.

Doorgaans is dit een pure feitenkwestie en een zoektocht naar aanknopingspunten met België. Een duurzame en stabiele fysieke aanwezigheid in België is vereist, rekening houdend met de locatie van uw familiale, professionele, culturele en economische belangen.

Net zoals België hebben andere landen interne bepalingen die aangeven of iemand een rijksinwoner van het betreffende land is. Dit kan ook afhangen van de feitelijke situatie, de tijdsduur die men op het grondgebied spendeert, de beschikbaarheid van een woning of een permanente woonplaats.

Breekt u dus definitief én effectief met België en voldoet u aan de buitenlandse bepalingen, dan wordt u beschouwd als fiscaal rijksinwoner van uw nieuwe ‘thuisland’ en zal u dus onderworpen worden aan de fiscale spelregels van dat land.

In het buitenland wonen kan uw belastingdruk verlagen, maar er zijn zeker ook landen waar u zwaarder belast zal worden. Denk hierbij aan een mogelijke vermogensbelasting waar u aan onderworpen wordt en waardoor u jaarlijks belasting betaalt op (een deel van) uw wereldwijde vermogen. België kent dit vooralsnog niet.

 

2. Wat gebeurt er met de verdeling van uw nalatenschap en welke erfbelasting betalen uw erfgenamen?

Het land waarin u woont is bepalend voor de afwikkeling van uw nalatenschap. In een Europese context bepaalt de Erfrechtverordening welk erfrecht zal spelen. Volgens het algemeen principe is dat ook het recht van het land waar u uw verblijfplaats heeft. U kan echter wel uitdrukkelijk een bepaald erfrecht kiezen dat van toepassing zal zijn via uw eigen testament. Op deze manier kan u bijvoorbeeld vermijden dat uw erfgenamen geconfronteerd worden met onbekende, buitenlandse spelregels.

Moeten uw erfgenamen dan in België of in het buitenland erfbelasting betalen? Ook hier is het rijksinwonerschap het aanknopingspunt. Doorgaans wordt hierbij gekeken naar het rijksinwonerschap van de overledene. Sommige landen gebruiken echter het rijksinwonerschap van de erfgenamen als aanknopingspunt voor de belastingheffing.

Bij het overlijden van een Belgisch rijksinwoner moet in België erfbelasting betaald worden op het wereldwijd vermogen van de overledene. Is iemand geen inwoner meer van België, dan moet alleen Belgische erfbelasting betaald worden op vastgoed gelegen in België (Opgelet: afhankelijk van de ligging kunnen dus de Vlaamse, Brusselse of Waalse regels gelden). Het overige gedeelte van uw vermogen zal onderhevig zijn aan de bepalingen en tarieven van uw nieuwe thuisland. In bepaalde landen of regio’s kan dit overigens zeer voordelig zijn omdat men hier geen erfbelasting kent of hoge vrijstellingen hanteert.

Alles hangt dus af van de fiscale spelregels van uw nieuwe thuisland. Laat u hierbij zeker begeleiden door een lokale specialist met kennis ter zake om mogelijke onaangename verrassingen te vermijden. Het zou jammer zijn als uw zonnige droombestemming overschaduwd wordt door donkere fiscale wolken die u heimelijk doen terugdenken aan het minder zonnige thuisland van weleer!

 

Nog vragen?

De experten van Van Breda Advisory zijn er om u persoonlijk te begeleiden. Neem hieronder rechtstreeks contact met hen op.

 

 

Thomas De Bruin
Thomas De Bruin
Expert Van Breda Advisory

Blog

Van plan om vastgoed te onttrekken uit uw vennootschap? Het laatste standpunt van VLABEL biedt nieuwe perspectieven!

Vastgoed overhevelen naar privé voor € 50? Dat kan vanaf nu dankzij de regelwijziging van de Vlaamse Belastingsdienst. Dit is eerder een uitzondering dan de regel. Ontdek of u in anamerking komt.

Vlot en veilig betalen op vakantie? 5 concrete tips!

De zomervakantie staat voor de deur en u pakt binnenkort weer de valiezen in om even heerlijk te gaan ontspannen. Maar hoe zorgt u dat u vlot en veilig betaalt in het buitenland? Hier onze 5 tips!

ECB verlaagt rente voor het eerst in vijf jaar. Wat betekent dit voor u?

Een éérste voorzichtige renteknip van 25 basispunten in 5 jaar door de ECB is een feit. Wat betekent dit voor u?

Lees meer updates