Een dringende deregulering

Prof. Herman Matthijs: ‘Als ondernemer of vrij beroep word je meer dan wie ook geconfronteerd met regels. Je moet op allerlei vlakken voldoen aan wat de overheid oplegt. De administratielast is bijgevolg soms niet te overzien. Sommige bedrijven zijn omwille van deze gigantische druk genoodzaakt om dit uit te besteden. En dat kost geld. Bovendien zorgen te veel regels voor chaos en onduidelijkheid. Wat mag nog wel? Wat niet? Ter bevordering van het ondernemingsklimaat is ons land dringend toe aan een deregulering. Er moet grote schoonmaak gemaakt worden. Mijn voorstel? Stel in de volgende regering iemand aan die zich enkel bezighoudt met financiën, begroting én deregulering. Dan zal er misschien eindelijk eens iets bewegen op dat vlak.’

 

Een aantrekkelijker fiscaal klimaat

Prof. Herman Matthijs: ‘Ondernemers en vrije beroepen hebben een investeringsklimaat nodig. Ook op dat vlak is nog flink wat werk aan de winkel. Arbeid is erg duur in ons land omdat de loonlast veel te hoog is. De lasten op arbeid in België behoren binnen de OESO, de groep van 36 rijke landen, tot de top. Dit betekent concreet dat een werknemer voor de werkgever een duurdere kostenpost is en dat de werknemer ook minder ontvangt. Dat is al jaren zo. De verschillen met het buitenland zijn gigantisch. Dat is nefast voor de concurrentiekracht van onze bedrijven.’

 

Een grondige sanering van de openbare financiën

Prof. Herman Matthijs: ‘Ons overheidssysteem en de publieke financiën zijn meer dan ooit aan een deftige sanering toe. Er is nood aan een grondig debat over de kerntaken van de overheid. Elk overheidsniveau moet zich dringend afvragen wat nu precies de kerntaken zijn en welke taken stopgezet kunnen worden of doorgeschoven kunnen worden naar andere politieke niveaus of de privésector. De overheid zou dan na een dergelijke doorlichting minder taken op zich kunnen nemen, maar die dan wel beter uitvoeren. Dat komt zonder twijfel de ontsporende begrotingstekorten ten goede.

Door de nieuwe Europese begrotingsregels moet ons land namelijk 27 miljard euro besparen op 7 jaar tijd. Dit zou het topthema moeten zijn op alle partijprogramma’s. Maar ik vind het niet echt terug. De meeste politieke partijen hebben grote plannen die veel geld zullen kosten maar durven niet luidop te zeggen dat er eigenlijk geen geld is en dat we op korte tijd miljarden moeten zien te vinden om onze begrotingstekorten te verminderen en de enorme staatsschuld die daarmee gepaard gaat.

De Europese Commissie tikt België op de vingers. Ons land heeft de op één na slechtste begroting van de eurozone. Welke sancties hangen boven ons hoofd? Wat moet er gebeuren om het tij te keren? En welke gevolgen heeft dit voor ons, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen? Een grondige sanering van onze openbare financiën is absoluut noodzakelijk om de welvaart te behouden voor de volgende generaties.’

 

Een sterkere productiviteitsgroei

Prof. Herman Matthijs: ‘Productiviteitsgroei is de belangrijkste bepalende factor van onze toekomstige welvaart. De noodzaak van een hogere productiviteitsgroei zou de prioriteit moeten zijn voor de volgende regeringen op alle niveaus.

Onze welvaart wordt bepaald door hoeveel mensen aan het werk zijn en hoeveel output per persoon die mensen leveren (de productiviteit). Productiviteitsgroei staat gelijk aan meer output leveren met dezelfde input. Omwille van demografische redenen valt de groei van onze bevolking op beroepsactieve leeftijd de komende jaren zo goed als stil. Extra welvaart zal bijgevolg moeten komen van productiviteitsgroei. Maar net die productiviteitsgroei vertraagt al decennia. Slagen we er niet in om deze trend te keren, dan zullen de volgende generaties slechter af zijn dan wij en kunnen we de vergrijzingsfactuur niet betalen.’

 

Waarin moet ons land investeren om de productiviteitsgroei te versterken?

  • Onderwijs en opleiding
  • Innovatie, onderzoek en ontwikkeling
  • Een positiever ondernemingsklimaat door hindernissen weg te nemen
  • Ecosystemen waarin grotere multinationals kleinere ondernemingen en start-ups, kenniscentra en overheden elkaar versterken
  • Digitalisering, AI door te investeren in digitale infrastructuur en massale opleidingsinspanningen
  • Internationalisering en continue aandacht voor internationale opportuniteiten en internationaal talent.
  • Gezonde concurrentie op de binnenlandse markt stimuleren door de te extreme regels af te bouwen
  • Dynamische arbeidsmarkt met meer mobiliteit, meer loondifferentiatie en meer flexibiliteit
  • Duurzame transitie en dus hetzelfde of meer produceren met minder klimaat- en milieu-input

 

 

Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

Van plan om vastgoed te onttrekken uit uw vennootschap? Het laatste standpunt van VLABEL biedt nieuwe perspectieven!

Vastgoed overhevelen naar privé voor € 50? Dat kan vanaf nu dankzij de regelwijziging van de Vlaamse Belastingsdienst. Dit is eerder een uitzondering dan de regel. Ontdek of u in anamerking komt.

Vlot en veilig betalen op vakantie? 5 concrete tips!

De zomervakantie staat voor de deur en u pakt binnenkort weer de valiezen in om even heerlijk te gaan ontspannen. Maar hoe zorgt u dat u vlot en veilig betaalt in het buitenland? Hier onze 5 tips!

ECB verlaagt rente voor het eerst in vijf jaar. Wat betekent dit voor u?

Een éérste voorzichtige renteknip van 25 basispunten in 5 jaar door de ECB is een feit. Wat betekent dit voor u?

Lees meer updates