Wat is een schenking?

Een schenking is een begiftiging waarbij een schenker zich verarmt door gratis en onherroepelijk afstand te doen van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begunstigde en waarbij de begunstigde dat goed aanvaardt.

Bij een schenking is het essentieel dat de schenker handelt uit begiftigingsinzicht en dat de begunstigde de wil heeft om te aanvaarden. Een schenking gaat gepaard met de nodige formaliteiten. In principe gebeuren schenkingen steeds bij notariële akte, hoewel ook onrechtstreekse schenkingen (bankgift, handgift, ...) geldig zijn.

 

Wat is een gebruikelijk geschenk?

Geeft u iets aan de kinderen omwille van een verjaardag, een communie, een huwelijk of kerstmis, dan is er sprake van een gebruikelijk geschenk. De aard van het geschenk wordt beoordeeld op de dag waarop het wordt toegekend, rekening houdend met het vermogen van de beschikker.

Tip: Maak je het geschenk over via een bankoverschrijving? Meld dan zeker in de mededeling de reden van het geschenk. ‘Proficiat met je communie’ of ‘Geniet van je kerstgeschenk’. Zo maak je meteen duidelijk dat het om een gebruikelijk geschenk gaat.

 

Geschenk of toch een schenking?

De omstandigheden bepalen het verschil. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het bedrag, de gelegenheid, de aard en omvang van het geschenk, ten opzichte van het vermogen van de schenker.

Zo wordt een geschenk met grotere waarde bij een huwelijk veel gemakkelijker aanvaard.

 

De ongeschreven wet van het 1% criterium

Een geschenk wordt niet als schenking gezien als de waarde kleiner is dan 1% van uw totale vermogen. Let op: Dit is geen geschreven wet en mist elke juridische grondslag.

Geeft u dan beter vele kleine geschenken? Een logische redenering, maar toch is dit geen oplossing. ‘Opeenvolgende geschenken’ van 1% van uw vermogen aan de kinderen worden ongetwijfeld door de belastingdienst doorprikt!

 

Wanneer een geschenk een schenking wordt

Bij een schenking aan de kinderen is er altijd een vermoeden dat dit een voorschot op het erfdeel is. Na het overlijden van de schenker wordt met dit geschonken vermogen rekening gehouden bij de verdeling van de nalatenschap om zo ongelijke behandeling van de kinderen te vermijden.

Daarnaast bestaat er ook een fiscaal risico. Vindt de belastingdienst na uw overlijden dat u te gul bent geweest in de periode van drie jaar vóór uw overlijden, dan kan zij de gedane schenkingen toch nog belasten in de erfbelasting.

Het is alvast goed om weten dat er geen bankgeheim bestaat wat de erfbelasting en successierechten betreft. De belastingdienst komt zonder twijfel te weten dat er kort vóór uw overlijden grotere overschrijvingen plaatsvonden.

Ook hier blijft de boodschap: bezin eer u begint!

 

Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

Verliest cash z’n kroon in 2024?

"Cash is king." Die uitspraak hoorden we in 2023 regelmatig terugkomen. Maar blijft dit ook zo in 2024? En kan u hierop anticiperen?

Liquidatiereserves aanleggen als de vennootschap binnenkort wordt vereffend, kan dat nog?

‘Ik ben van plan om mijn vennootschap te vereffenen. Mag ik nog liquidatiesreserves aanleggen in het boekjaar van de vereffening?’ Expert Valéry Dehoux beantwoordt deze vraag voor u.

Kunst is investeren in langdurig geluk

Van plan om kunst aan te kopen? Waar moet je dan zeker op letten? Sofie van de Velde geeft 8 concrete tips.

Lees meer updates