Een groeiende onzekerheid

Het overgrote deel van de ondernemers en vrije beroepen is ongerust tot zeer ongerust. Meer nog, 8 op 10 van de deelnemers aan onze bevraging gaf aan dat ze nog ongeruster zijn dan een maand geleden. De ongerustheid groeit. Erg begrijpelijk uiteraard. De evolutie van het conflict brengt steeds meer onzekerheden met zich mee.

Reële gevolgen

De oorlog heeft een uitgesproken impact op onze klanten. Wat baart u de meeste zorgen? De grote meerderheid heeft het meteen over de hoge inflatie en de prijsstijgingen in het algemeen. Ook de verdere uitbreiding van de oorlog zorgt voor onrust en roept heel wat vragen op.

Financiële aspecten

De financiële impact van het conflict komt minder duidelijk naar voren. Deze impact is uiteraard afhankelijk van de sector waarin de bevraagden actief zijn.

Eén op drie voelt nog geen financiële implicaties. Eén op drie geeft aan dat het conflict wél voor financiële onrust zorgt. De rest van de bevraagden reageert eerder neutraal.

Ook als het om de impact op hun beleggingsstrategie gaat, blijft die verdeling min of meer gelijk. Voor slechts 1 op 4 heeft het conflict helemaal geen invloed op hun beleggingskeuzes.

Wat is de impact van de actualiteit op uw financiële situatie?

Hoe kunt u blijven vasthouden aan uw doelstellingen in deze onzekere tijden? We bekijken dit graag samen met u!
Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

Aangifte nalatenschap

Wie erft van een Vlaams rijksinwoner moet bij de Vlaamse belastingdienst een aangifte nalatenschap indienen, in principe binnen de vier maanden na het overlijden. Dit kon lange tijd enkel via een aangifteformulier dat per post of digitaal werd verstuurd.

Beleggen in tijden van inflatie

De inflatie houdt ondernemers en vrije beroepen bezig. De energie- en grondstoffenprijzen stijgen. De toekomst is onzeker.

Door mijn vergoedingspakket te herzien, verlaagde mijn belastingsdruk.

Erika Rottey was 34 toen ze M.P.C.A, haar consultancy bedrijf voor de farmaceutische sector, oprichtte. Haar passie voor het vak zorgde ervoor dat het bedrijf langzaamaan groeide.

Lees meer updates