Nieuw vennootschapsrecht: geen wettelijk vastgelegd minimumkapitaal

Het nieuwe vennootschapsrecht vereist niet langer dat bepaalde vennootschappen (Lees: “Persoonsvennootschappen” zoals een BV of CV) over een minimumkapitaal beschikken.

Voorheen was dit wel het geval. Vennootschappen kwamen dan ook slechts in aanmerking voor het VVPR-bis regime indien zij voldeden aan deze minimale kapitaalvereiste. Dit kapitaal moest bovendien volstort zijn op moment van een eerste VVPR-bis uitkering.

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht hebben bepaalde, bestaande vennootschappen, waarvan het kapitaal gedeeltelijk volstort was, te goeder trouw hun kapitaal niet volledig volstort of verminderd tot bijvoorbeeld één symbolische euro door middel van een vrijstelling van volstorting. In het nieuwe wetboek van vennootschappen werd de kapitaalvereiste voor de toepassing van het VVPR-bis regime namelijk afgeschaft en kon men dus in principe nog genieten van het VVPR-bis regime.

Wetgeving van eerder dit jaar verstrengde echter de toepassingsvoorwaarden en verduidelijkte dat de initiële inbreng steeds volstort dient te zijn vooraleer men kan genieten van het VVPR-bis regime voor dividenduitkeringen vanaf 01/01/2022.

Volstortingsplicht initiële inbreng vóór 31/12/2022

Aandelen waarvoor de techniek van de vrijstelling van de volstortingsplicht toegepast werd, kunnen vanaf 2022 dus niet langer genieten van het VVPR-bis regime.

Er geldt evenwel een regularisatiemogelijkheid voor vennootschappen die zo’n vrijstelling van de volstortingsplicht toegepast hebben in de periode tussen 01/05/2019 en 15/12/2021.

Deze vennootschappen komen nog in aanmerking voor het VVPR-bis regime indien zij een kapitaalverhoging doorvoeren tot het initiële niveau van de inbreng voor 31/12/2022.

Gebeurt dit niet dan gaat de toepassing van het VVPR-regime onherroepelijk verloren.

Verlies uw voordelen niet

Heeft u zo’n vrijstelling van de volstortingsplicht toegepast in de periode tussen 01/05/2019 en 15/12/2021? Zorg er dan zeker voor dat u het kapitaal van uw vennootschap (opnieuw) volstort tot het originele onderschreven kapitaal vóór het einde van dit jaar om de voordelen van het VVPR-bis regime niet te verliezen.

De experten van Van Breda Advisory staan steeds tot uw beschikking.
Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

‘Patiënten hebben veranderende behoeften. Dus leggen ook wij als apotheker onze lat hoger. Ze stimuleren onze creativiteit en zin voor innovatie.’

Virginie Marcelis heeft sinds vijf jaar haar apotheek. Meer dan ooit zijn apothekers een belangrijke schakel in de eerstelijnszorg. Creatief denken en innovatie zijn bijgevolg een must!

Successieplanning met een artsenvennootschap wordt eenvoudiger

Johan Boes, expert bij Van Breda Advisory, legt uit hoe de successieplanning van artsenvennootschappen in elkaar zit na de hervormingen.

‘Enkel boeken verkopen is vandaag niet meer genoeg. Stad Leest groeide uit tot een mix van een cultuurcentrum, een winkel en een fijne ontmoetingsplek.’

Ondernemer Wouter Cajot is zaakvoerder van ‘Stad Leest’, de mooiste boekhandel van Antwerpen. De zaak groeide intussen uit tot een mix van cultuurcentrum, winkel en ontmoetingsplek.

Lees meer updates