Nieuw vennootschapsrecht: geen wettelijk vastgelegd minimumkapitaal

Het nieuwe vennootschapsrecht vereist niet langer dat bepaalde vennootschappen (Lees: “Persoonsvennootschappen” zoals een BV of CV) over een minimumkapitaal beschikken.

Voorheen was dit wel het geval. Vennootschappen kwamen dan ook slechts in aanmerking voor het VVPR-bis regime indien zij voldeden aan deze minimale kapitaalvereiste. Dit kapitaal moest bovendien volstort zijn op moment van een eerste VVPR-bis uitkering.

Sinds de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht hebben bepaalde, bestaande vennootschappen, waarvan het kapitaal gedeeltelijk volstort was, te goeder trouw hun kapitaal niet volledig volstort of verminderd tot bijvoorbeeld één symbolische euro door middel van een vrijstelling van volstorting. In het nieuwe wetboek van vennootschappen werd de kapitaalvereiste voor de toepassing van het VVPR-bis regime namelijk afgeschaft en kon men dus in principe nog genieten van het VVPR-bis regime.

Wetgeving van eerder dit jaar verstrengde echter de toepassingsvoorwaarden en verduidelijkte dat de initiële inbreng steeds volstort dient te zijn vooraleer men kan genieten van het VVPR-bis regime voor dividenduitkeringen vanaf 01/01/2022.

Volstortingsplicht initiële inbreng vóór 31/12/2022

Aandelen waarvoor de techniek van de vrijstelling van de volstortingsplicht toegepast werd, kunnen vanaf 2022 dus niet langer genieten van het VVPR-bis regime.

Er geldt evenwel een regularisatiemogelijkheid voor vennootschappen die zo’n vrijstelling van de volstortingsplicht toegepast hebben in de periode tussen 01/05/2019 en 15/12/2021.

Deze vennootschappen komen nog in aanmerking voor het VVPR-bis regime indien zij een kapitaalverhoging doorvoeren tot het initiële niveau van de inbreng voor 31/12/2022.

Gebeurt dit niet dan gaat de toepassing van het VVPR-regime onherroepelijk verloren.

Verlies uw voordelen niet

Heeft u zo’n vrijstelling van de volstortingsplicht toegepast in de periode tussen 01/05/2019 en 15/12/2021? Zorg er dan zeker voor dat u het kapitaal van uw vennootschap (opnieuw) volstort tot het originele onderschreven kapitaal vóór het einde van dit jaar om de voordelen van het VVPR-bis regime niet te verliezen.

De experten van Van Breda Advisory staan steeds tot uw beschikking.
Barbara Claeys
Barbara Claeys

Blog

De spaarrekening als vaste pijler in uw portefeuille

De kern van deze aanpak is de gespreide beleggingsportefeuille met een spaarbuffer als één van de vaste pijlers. Waarom is een spaarrekening ook voor u als ondernemer of vrij beroep zo belangrijk?

Overdracht van residentieel vastgoed in Vlaanderen in 2023? Denk aan de renovatieplicht!

Renovatieplicht residentieel vastgoed in Vlaanderen vanaf 2023 bij overdracht

'Het belang van de juiste mensen om ons heen beseffen we nu meer dan ooit.'

De familie Aerts (Stefan, Nathalie & Magalie) getuigen over Childhome, het bedrijf dat babyartikelen verkoopt van de ouders en Les Jumelles, het kledingmerk van dochter Magalie.

Lees meer updates